Ritningar, så kallade blue prints, till både motorer, tv apparater och datorer är verkligen a och o när det gäller industriella processer, industriell tillverkning och industriell design.

Det gäller både de industriella designerna som man har till själva formgivningen av en dator eller ett chassi till en tv och de mer schematiska skisserna när man gör en dator eller en tv apparat. Om dessa har ett litet fel så finns det mycket som kan gå illa, så det gäller verkligen att vara noggrann. Noggrannhet är en viktig egenskap och dygd när man jobbar med skisser.

En annan typ av skiss som också är viktig är den som gäller för design, koncept och idéer. Här gäller det snarare att ta tillvara på kreativitet och idéer genom att låta dem flöda från pennan och ner på pappret eller ut på datorns skärm. Dessa skisser har en mer grafisk framtoning och konstnärlig ådra i sig. Här handlar det mer om att hitta en känsla och något som kan tilltala de många kunder som vill köpa en designad produkt. Det blir en slags kombination och mötesplats mellan det funktionella och det artistiska, lite på samma vis som när en arkitekt försöker sig på att rita ett hus. Det ska både vara praktiskt men också innehålla en form och mjuka eller hårda linjer som har något mer än funktion i sig.

Ett företag som har gjort sig kända för att lägga stor omtanke och vikt vad gäller den typen av design som mer har med utseendet att göra än de schematiska tillverkningsprocesserna är Apple. För en produkt från Apple är ofta formgivningen eller “the form factor” en aspekt som gör att kunderna är beredda att betala ett premiumpris. Formfaktorn bidrar till ett mervärde. En av Apples mest kända produkter är den färggranna datorn iMac som lanserades 1998 och var som ett ägg till formen, med inbyggd skärm, högtalare, kontaktutgångar och annat. Allting i ett enda objekt istället för olika delar.